Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

KRS

0000429908

NIP

7352856324

REGON

122687844

Adres siedziby

Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 sierpnia 2012 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje prezes zarządu. Oświadczenie woli w imieniu fundacji wiążące się z rozporządzaniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2022

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012