Sprawozdanie z działalności — Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Fratria sp. z o.o. za 2019 r.pdf

Dostęp do sprawozdań z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania konta Rejestr.io Premium.

Aktywuj plan, aby:

  • filtrować organizacje z KRS
  • pobierać sprawozdania finansowe i z działalności
  • przeglądać informacje o wierzytelnościach i upadłościach
  • czytać ogłoszenia z Monitora Sądowego i Gospodarczego
  • wyświetlać listy beneficjentów rzeczywistych
  • przeglądać dane historyczne
  • pobierać odpisy z KRS

Dowiedz się więcej »