Poprzednio

POLSKIE KOLEJE GÓRSKIE

Sprawozdanie za okres 1 grudnia 2018 r. — 30 listopada 2019 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 grudnia 2017 r. — 30 listopada 2018 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 grudnia 2018 r. — 30 listopada 2018 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 grudnia 2016 r. — 30 listopada 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 09.09.2021

  Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • 22.01.2021

  Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • 03.06.2019

  Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • 11.06.2018

  Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • 07.06.2017

  Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • 03.06.2016

  Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • 02.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02.04.2013

  18. 07. 2012-31. 12. 2012

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 18. 07. 2012-31. 12. 2012

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 18. 07. 2012-31. 12. 2012

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 18. 07. 2012-31. 12. 2012

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 09.09.2021

  Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • 22.01.2021

  Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • 13.06.2018

  Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • 03.06.2019

  Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • 07.06.2017

  Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • 03.06.2016

  Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • 02.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2020

 • Od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2019

 • Od 01. 12. 2016 do 30. 11. 2017

 • Od 01. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 • Od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  40000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  14420000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  2710000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE