Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

45,9 mln zł

2018 r.

4,2 tys. zł

2017 r.

5,7 tys. zł

2015 r.

266,8 tys. zł

2014 r.

12 tys. zł

2014
2015
2017
2018
2019
12 tys. zł 266,8 tys. zł 5,7 tys. zł 4,2 tys. zł 45,9 mln zł