Nazwa pełna

INTER SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000428480

NIP

5542918837

REGON

341308171

Adres siedziby

Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 lipca 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja samoistna

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2 mln zł

2020 r.

8,6 mln zł

2019 r.

8,2 mln zł

2018 r.

9,1 mln zł

2017 r.

7,4 mln zł

2016 r.

4 mln zł

2015 r.

2 mln zł

2014 r.

344,7 tys. zł

2013 r.

88,8 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
88,8 tys. zł 344,7 tys. zł 2 mln zł 4 mln zł 7,4 mln zł 9,1 mln zł 8,2 mln zł 8,6 mln zł 2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012