Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 30.04.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 24.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 06.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 15.04.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 14.02.2014

  Od 23. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 23. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 23. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 23. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  252553905

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE