Nazwa pełna

STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000427715

NIP

5862277920

REGON

221712086

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

23 lipca 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

229,9 mln zł

Kapitał wpłacony

229,9 mln zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi reprezentowanemu przez jego zarząd zgodnie z zasadą reprezentacji, że w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie 2) członek zarządu działający z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA JEDYNEGO UDZIAŁOWCA, UDZIAŁOWCA KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MYŚL ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

22 tys. zł

Inne dane

Adres www

STEFCZYKFINANSE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013