Nazwa pełna

STEFCZYK FINANSE - TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000427715

NIP

5862277920

REGON

221712086

Data rejestracji

23 lipca 2012 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

229,9 mln zł

Kapitał wpłacony

229,9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

22 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA JEDYNEGO UDZIAŁOWCA, UDZIAŁOWCA KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W MYŚL ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi reprezentowanemu przez jego zarząd zgodnie z zasadą reprezentacji, że w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest: 1) dwóch członków zarządu działających łącznie 2) członek zarządu działający z prokurentem.

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

STEFCZYKFINANSE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013