Poprzednio

MCKEEN-BEEF UBOJNIA

Nazwa pełna

MCKEEN-BEEF SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000427658

NIP

9680972585

REGON

302170790

Adres siedziby

47, Linne, 62-730 Dobra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 lipca 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - jeden członek zarządu samodzielnie b) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

6,4 tys. zł

2016 r.

18,2 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.MCKEEN-BEEF.EU

Adres e-mail

OFFICE@MCKEEN-BEEF.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012