Nazwa pełna

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000427416

NIP

7831689634

REGON

302144863

Adres siedziby

Franciszka Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lipca 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

11 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  11 mln zł

  Liczba udziałów

  22010

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 15 czerwca 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNOCZESNYM UMOCOWANIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 30 listopada 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNOCZESNYM UMOCOWANIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

28,9 mln zł

2020 r.

23,3 tys. zł

2019 r.

2,7 mln zł

2018 r.

4,3 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

300 tys. zł

2014 r.

23,3 mln zł

2013 r.

2,1 tys. zł

2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2,1 tys. zł 23,3 mln zł 300 tys. zł 1,9 mln zł 4,3 mln zł 2,7 mln zł 23,3 tys. zł 28,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012