Nazwa pełna

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000427416

NIP

7831689634

REGON

302144863

Adres siedziby

Franciszka Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lipca 2012 r.

Kapitał zakładowy

12,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego – prezes zarządu, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • 25.687 udziałów o łącznej wartości 12.843.500,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 18 kwietnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z UMOCOWANIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 18 kwietnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z UMOCOWANIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

3,9 mln zł

2023 r.

37,9 mln zł

2022 r.

37 mln zł

2020 r.

23,3 tys. zł

2019 r.

2,7 mln zł

2018 r.

4,3 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

300 tys. zł

2014 r.

23,3 mln zł

2013 r.

2,1 tys. zł

2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2,1 tys. zł 23,3 mln zł 300 tys. zł 1,9 mln zł 4,3 mln zł 2,7 mln zł 23,3 tys. zł 37 mln zł 37,9 mln zł 3,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012