Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "ZAKOPIAŃCZYCY. W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 lipca 2012 r.

KRS

0000427200

NIP

7361716462

REGON

122655169

Adres siedziby

Nędzy-Kubińca 161, 34-511 Kościelisko, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność kulturalna, naukowa, promocyjna I oświatowa związana z historią, dziedzictwem, współczesnością oraz przyszłością miasta zakopanego, podtatrza I tatr.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Publikowanie materiałów o charakterze naukowym, popularnonaukowym, dydaktycznym

  • Wydawanie książek

  • Działalność związana z projekcją filmów

  • Działalność w zakresie tworzenia nagrań dżwiękowych

  • Rozpowszechnianie dóbr kultury poprzez portale internetowe

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I konferencji naukowych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczeniea woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 100000,- zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

8 aktualnych powiązań