Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ OŚWIATY I WYCHOWANIA "ANIOŁY MIAST"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000426803

NIP

7972050986

REGON

146233490

Data rejestracji

13 lipca 2012 r.

Adres siedziby

Rawska 5, 26-420 Nowe Miasto Nad Pilicą, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności na rzecz oświaty, nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób potrzebujących.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli, wyłączając zaciąganie zobowiązań finansowych, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu fundacji dzialających łącznie, zaś w sytuacji, gdy zarząd jest powołany w składzie jednoosobowym prezes zarządu samodzielnie. 2. O zaciągani zobowiązań finansowych, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY