Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 20.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 05.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 04.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 02.04.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03.07.2013

  01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 02.08.2012

  01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 05.07.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 31.05.2010

  01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

 • 03.07.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 27.05.2008

  01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 06.06.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 12.06.2006

  01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 04.07.2005

  01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 29.06.2004

  01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 10.07.2003

  01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 04.07.2002

  01. 01. 2001-31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004-31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  518498

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  0