Nazwa pełna

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW PSÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000426201

NIP

5010073888

REGON

021926008

Data rejestracji

11 lipca 2012 r.

Adres siedziby

Kwiatowa 52, 56-200 Góra, Polska

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu związku i jego reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu głównego łącznie, w tym prezes.

Główa Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012