Poprzednio

WEZYR HOLIDAY SERVICE

Przychody ogółem

Koszty ogółem

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk ze sprzedaży

Zysk z działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

Zysk netto