Poprzednio

WEZYR HOLIDAY SERVICE

Nazwa pełna

CORAL TRAVEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000042618

NIP

5252140453

REGON

016122937

Adres siedziby

Postępu 17B, 02-676 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

20 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

 • PREZES

 • Od 24 sierpnia 2018 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  20 mln zł

  Liczba udziałów

  200000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • SAMOISTNA

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5 mln zł

2021 r.

6,6 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2017 r.

16 tys. zł

2016 r.

48,7 tys. zł

2010 r.

941,3 zł

2010
2016
2017
2020
2021
2022
941,3 zł 48,7 tys. zł 16 tys. zł 3,5 mln zł 6,6 mln zł 5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 58379 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000