Nazwa pełna

EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000426169

NIP

8992736747

REGON

021916240

Adres siedziby

Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lipca 2012 r.

Kapitał zakładowy

14,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1)w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, 2)w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie albo 2(dwóch) członków zarządu łącznie albo 1 (jeden) członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZYDENT WROCŁAWIA-PRZEDSTAWICIEL GMINY WROCŁAW, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI, POSIADAJĄCEJ 97,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  14 mln zł

  Liczba udziałów

  14013

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 27 stycznia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

 • Od 12 lipca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

9,8 mln zł

2022 r.

11,4 mln zł

2021 r.

10,8 mln zł

2020 r.

10,6 mln zł

2019 r.

9,7 mln zł

2018 r.

8,8 mln zł

2017 r.

13,6 mln zł

2016 r.

14,4 mln zł

2015 r.

13,8 mln zł

2014 r.

12 mln zł

2013 r.

10,3 mln zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10,3 mln zł 12 mln zł 13,8 mln zł 14,4 mln zł 13,6 mln zł 8,8 mln zł 9,7 mln zł 10,6 mln zł 10,8 mln zł 11,4 mln zł 9,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012