Nazwa pełna

KAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000425932

NIP

7010345336

REGON

146168002

Adres siedziby

Grójecka 22/24 / 5, 02-301 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 lipca 2012 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

350 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.11.2012

  Do

  01.09.2013

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu spółki jednoosobowo, jak również prokurent jednoosobowo.

Branże
Obsługa rynku nieruchomości Działalność firm centralnych i doradztwo związane z zarządzaniem Architektura, inżynieria, badania i analizy techniczne Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Projektowanie, fotografia, tłumaczenia, działalność profesjonalna Handel hurtowy (bez pojazdów samochodowych) Handel detaliczny (bez pojazdów samochodowych) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi
Naprawa pojazdów samochodowych
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli
Produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja mebli Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców Rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Transport lądowy oraz rurociągowy Magazynowanie i usługi wspomagające transport Działalność pocztowa i kurierska Zakwaterowanie Wyżywienie Działalność wydawnicza Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting Usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Usługi objęte pośrednictwem finansowym Wynajem i dzierżawa Zatrudnienie Turystyka Sprzątanie budynków i gospodarowanie terenami zieleni Administracja biurowa i wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej Edukacja Sport, rozrywka i rekreacja Naprawa komputerów i artykułów osobistych oraz domowych Pozostała indywidualna działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 3 lipca 2012 r.

  Wartość udziałów

  38 tys. zł

  Liczba udziałów

  380

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 listopada 2014 r.

  Wartość udziałów

  312 tys. zł

  Liczba udziałów

  3120

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

84,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012