Nazwa pełna

GEOVITA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000425914

NIP

5262734680

REGON

015529186

Adres siedziby

Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 lipca 2012 r.

Kapitał zakładowy

113,4 mln zł

Kapitał wpłacony

113,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania spółki uprawniony jest samodzielnie jeden członek zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 29 sierpnia 2022 r.

  PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, JAK TEŻ SKAŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 29 sierpnia 2022 r.

  PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, JAK TEŻ SKAŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 29 sierpnia 2022 r.

  PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, JAK TEŻ SKAŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 29 sierpnia 2022 r.

  PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, JAK TEŻ SKAŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

312,3 tys. zł

2021 r.

5,4 mln zł

2020 r.

418,4 tys. zł

2019 r.

21 tys. zł

2015 r.

3,4 tys. zł

2014 r.

1,2 tys. zł

2013 r.

1,1 tys. zł

2012 r.

326,6 tys. zł

2011 r.

22,4 tys. zł

2010 r.

10,5 tys. zł

2009 r.

1,8 mln zł

2008 r.

887,6 tys. zł

2007 r.

20,2 tys. zł

2006 r.

21,6 tys. zł

2005 r.

12,3 tys. zł

2004 r.

11,1 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2020
2021
2022
11,1 tys. zł 12,3 tys. zł 21,6 tys. zł 20,2 tys. zł 887,6 tys. zł 1,8 mln zł 10,5 tys. zł 22,4 tys. zł 326,6 tys. zł 1,1 tys. zł 1,2 tys. zł 3,4 tys. zł 21 tys. zł 418,4 tys. zł 5,4 mln zł 312,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.GEOVITA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011