Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 2 listopada 2020 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

2 listopada 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »