Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 stycznia 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "SZTUKA WŁĄCZANIA"

KRS

0000425587

NIP

5361911547

REGON

146207251

Adres siedziby

Kościelna 63, Łajski, 05-119 Legionowo, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 czerwca 2012 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia "Sztuka włączania" jest edukacja poprzez sztukę, ochrona dóbr kultury, upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie nauki, edukacji i oświaty, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]