Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 28 września 2001 r.

Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO UKŁADÓW OTWARTYCH I DYNAMIKI INFORMACYJNEJ W TORUNIU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000042536

REGON

870205518

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Adres siedziby

Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Polska

Cel działania

Szeroko pojętym celem działania towarzystwa jest organizowanie badań dotyczących układów otwartych i dynamiki informacyjnej oraz upowszechnianie ich wyników

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie:prezes i sekretarz lub upoważniony członek zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 491 SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU WYDZIAŁ CYWILNY