Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACYJNA IMIENIA SIOSTRY WANDY GARCZYŃSKIEJ

KRS

0000424484

NIP

8862977814

REGON

021908111

Adres siedziby

Pl. Marceliny Darowskiej 1 B, 58-305 Wałbrzych, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 czerwca 2012 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli mogą być składane przez jednego członka zarządu. W przypadku gdy zarząd składa się z więcej niż jednego członka - zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających 70. 000,00 zł - zbycie majątku fundacji lub jego części a także jego obciążenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej, oświadczenia woli winny być składane co najmniej przez dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,3 tys. zł

2017 r.

2,7 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012