Nazwa pełna

"POLSKI INSTYTUT KATOLICKI SURSUM CORDA" W LIKWIDACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000423741

NIP

5833160658

REGON

221905589

Data rejestracji

12 czerwca 2012 r.

Data ostatniej zmiany

23 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Nowe Ogrody 35, 80-303 Gdańsk, Polska

Rozwiązanie

Uchwała nr 2/11/2017 z dnia 28. 11. 2017 r. Rady fundacji ""Polski instytut katolicki sursum corda" z siedzibą w gdańsku o otwarciu likwidacji podjęta na podstawie jednomyślnej uchwały zarządu fundacji nr 1/11/2017 z dnia 28. 11. 2017 r. , 28. 11. 2017

Cel działania

1) obrona przed obrazą uczuć religijnych 2) propagowanie wartości chrześcijańskich I polskiej tradycji narodowej 3) propagowanie I kreowanie chrześcijańskich postaw życiowych 4) krzewienie wolności wyznania I religii 5) krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY