Poprzednio

SODA POLSKA CIECH

Nazwa pełna

CIECH SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000423633

NIP

5252382127

REGON

140777645

Adres siedziby

Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 czerwca 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

669,1 mln zł

Kapitał wpłacony

669,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywaniaw imieniu spółki upoważnieni są w przypadku: - zarządu jednoosobowego: członek zarządu samodzielnie - zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie zarządu łącznie,jeden członek zarządu i prokurent łącznie, jeden członek zarządu i pełnomocnik łącznie.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 28 kwietnia 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 20 października 2022 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

36,1 mln zł

2020 r.

42,7 mln zł

2019 r.

7,5 mln zł

2018 r.

4,3 mln zł

2017 r.

6 mln zł

2016 r.

1,1 mln zł

2014 r.

17,8 mln zł

2013 r.

3,3 mln zł

2012 r.

9,6 mln zł

2009 r.

26,3 mln zł

2009
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
26,3 mln zł 9,6 mln zł 3,3 mln zł 17,8 mln zł 1,1 mln zł 6 mln zł 4,3 mln zł 7,5 mln zł 42,7 mln zł 36,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,6 mln zł

4,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CIECHGROUP.COM

Adres e-mail

CSP@CIECHGROUP.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015