Nazwa pełna

TOWARZYSTWO DZIENNIKARSKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000423381

NIP

5252534927

REGON

146238292

Data rejestracji

12 czerwca 2012 r.

Adres siedziby

Józefa Hauke-Bosaka 3, 01-540 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie środowiska dziennikarskiego, działanie na rzecz poprawy merytorycznego poziomu mediów, stwarzanie platformy wymiany poglądów, kształtowanie I promowanie wysokich standardów dziennikarskich w tym: prezentowanie racji stron, obrona wolności słowa I niezawisłości dziennikarskiej, zwalczanie mowy nienawiści, ksenofobii I rasizmu oraz troska o sytuację zawodową dziennikarzy.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub dwóch członków działających łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.TOWARZYSTWODZIENNIKARSKIE.PL

Adres e-mail

TOWARZYSTWODZINNIKARSKIE@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY