Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 15 marca 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY RYKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000423076

NIP

5060111823

REGON

061431178

Data rejestracji

4 czerwca 2012 r.

Adres siedziby

Przemysłowa 27, 08-500 Ryki, Polska

Cel działania

1. Celami nadrzędnymi stowarzyszenia są: rozwój życia kulturalnego i sportowego w gminie i powiecie ryki, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie ekologii, dbanie o wygląd i bezpieczeństwo gminy i powiatu, pogłębianie tolerancji w społeczeństwie. 2. Stowarzyszenie działa w celu promocji zarówno całej gminy i powiatu ryki, jak i poszczególnych osób oraz organizacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia dotyczące zobowiązań majątkowych składają dwaj członkowie zarządu stowarzyszenia, w tym prezes lub wiceprezes; -w pozostałych sytuacjach, nie związanych z powyższym, stowarzyszenie reprezentuje zarząd.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

DAREKPIW@O2.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY