Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY RYKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 czerwca 2012 r.

KRS

0000423076

NIP

5060111823

REGON

061431178

Adres siedziby

Przemysłowa 27, 08-500 Ryki, Polska

Cel działania

1. Celami nadrzędnymi stowarzyszenia są: rozwój życia kulturalnego I sportowego w gminie I powiecie ryki, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie ekologii, dbanie o wygląd I bezpieczeństwo gminy I powiatu, pogłębianie tolerancji w społeczeństwie. 2. Stowarzyszenie działa w celu promocji zarówno całej gminy I powiatu ryki, jak I poszczególnych osób oraz organizacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia dotyczące zobowiązań majątkowych składają dwaj członkowie zarządu stowarzyszenia, w tym prezes lub wiceprezes; -w pozostałych sytuacjach, nie związanych z powyższym, stowarzyszenie reprezentuje zarząd.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

DAREKPIW@O2.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »