Nazwa pełna

HEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000423028

NIP

9492191699

REGON

242949863

Adres siedziby

Fabryczna 2A, 42-660 Kalety, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

6 czerwca 2012 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest komplemantariusz samodzielnie - hemarpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w kaletach reprezentowana przez zarządu tejże spółki, zgodnie ze sposobem reprezentacji: w przypadku wieloosobowego zarządu do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent działający łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego każdy członek zarządu oraz prokurent działa samodzielnie. Zarząd reprezentuje prezes zarządu paweł brzózka.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 czerwca 2012 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  12.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  11.500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 6 czerwca 2012 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  12.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  11.500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

27,6 tys. zł

2014 r.

20,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012