SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000422974

Numer NIP

1231270349

Numer REGON

146157412

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Kapitał zakładowy

6 tys.

ul. Jedności 30G / 1

05-506 Lesznowola

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
  • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
  • 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  • 42, 1, , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
  • 42, 2, , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
  • 43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
  • 55, , , ZAKWATEROWANIE
  • 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
  • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
  • 73, 1, , REKLAMA
  • 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Wspólnicy