Nazwa pełna

ALLESTA HOREGLAD SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000422701

NIP

5372623757

REGON

061420329

Adres siedziby

Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

31 maja 2012 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

43,6 tys. zł

2020 r.

28,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012