Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

2 czerwca 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

17 czerwca 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »