Nazwa pełna

"AUTOREMO" SPÓŁKA JAWNA, ANDRZEJ I EDWARD KUCHTA

KRS

0000004218

NIP

7360007479

REGON

490018799

Adres siedziby

Kościuszki 183, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

23 marca 2001 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. 2. Prawo określone pkt. 1 wspólnicy wykonują jednoosobowo.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

79,9 tys. zł

2023 r.

122,1 tys. zł

2022 r.

37,3 tys. zł

2021 r.

216,7 tys. zł

2020 r.

4,2 mln zł

2019 r.

10,5 tys. zł

2018 r.

76,4 tys. zł

2017 r.

48,3 tys. zł

2016 r.

97,6 tys. zł

2015 r.

94 tys. zł

2014 r.

39,1 tys. zł

2013 r.

128,9 tys. zł

2012 r.

107,7 tys. zł

2011 r.

114,7 tys. zł

2010 r.

86,8 tys. zł

2009 r.

59,9 tys. zł

2008 r.

65,9 tys. zł

2005 r.

174,1 tys. zł

2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
174,1 tys. zł 65,9 tys. zł 59,9 tys. zł 86,8 tys. zł 114,7 tys. zł 107,7 tys. zł 128,9 tys. zł 39,1 tys. zł 94 tys. zł 97,6 tys. zł 48,3 tys. zł 76,4 tys. zł 10,5 tys. zł 4,2 mln zł 216,7 tys. zł 37,3 tys. zł 122,1 tys. zł 79,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001