Nazwa pełna

FUNDACJA NOWA PRZESTRZEŃ SZTUKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000421142

NIP

9591948496

REGON

260610151

Data rejestracji

28 maja 2012 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zagnańska 153, 25-563 Kielce, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są: 1) prezes zarządu fundacji jednoosobowo; 2) dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012