Nazwa pełna

ORGANIKAGRO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000420911

NIP

5272677564

REGON

146131111

Adres siedziby

Burakowska 5 / 7, 01-066 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

17 maja 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

898 tys. zł

Kapitał wpłacony

898 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz - organikagro foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według zasad reprezentacji w tej spółce - każdy z członków zarządu ma prawo reprezentowania spółki samodzielnie. Zarząd komplementariusza - organikagro foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z dwóch członków - obecnie są to: 1. Joanna małuszyńska - prezes zarządu 2. Piotr małuszyński - wiceprezes zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

108,4 tys. zł

2021 r.

12,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012