Poprzednio

ALTI PLUS

Nazwa pełna

ALTI PLUS LESZEK GIBAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000420757

NIP

6772368861

REGON

122569820

Adres siedziby

Juliusza Lea 213, 30-133 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

14 maja 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

800 tys. zł

Kapitał wpłacony

800 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz, spółkę może reprezentować również prokurent powołany w spółce

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz

    wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

70,6 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.ALTI.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012