Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 25 września 2018 r.

Nazwa pełna

RAZEM DLA OPOLA

KRS

0000419224

NIP

7543084619

REGON

161602040

Adres siedziby

Niedziałkowskiego 14 / 6, 45-085 Opole, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 kwietnia 2012 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes stowarzyszenia reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Oświadczenie woli w kwestiach finansowych w imieniu stowarzyszenia składać może prezes wraz z jednym z członków zarządu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1. Rozwój i promocja idei samorządu terytorialnego. 2. Propagowanie idei działalności politycznej jako służby publicznej. 3. Wspieranie różnych form samorządności gospodarczej i środowiskowej. 4. Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tożsamości kulturowej i historycznej wspólnot lokalnych. 5. Promocja i wspieranie nowoczesnego patriotyzmu. 6. Tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności lokalne - dzielnicy, gminy, powiatu, województwa. 7. Rozwój gospodarczy gminy, powiatu i województwa. 8. Tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców zgodnie z zasadą pomocniczości. 9. Organizowanie zjawisk patologii społecznych. 10. Dbałość o jakość życia publicznego. 11. Rozwijanie więzi międzyludzkich i wrażliwości społecznej. 12. Wspieranie współpracy międzyregionalnej. 13. Rozwój idei rad dzielnic miasta opola. 14. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski