Nazwa pełna

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W PRZEMYŚLU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000417651

NIP

7952142975

REGON

180852025

Data rejestracji

13 kwietnia 2012 r.

Adres siedziby

Lelewela 6, 37-700 Przemyśl, Polska

Cel działania

Wspieranie schronisk młodzieżowych oraz szkolnych schronisk młodzieżowych, prowadzenie i organizowanie schronisk młodzieżowych. Uczestniczenie w procesie edukacji Polskiej szkoły. Upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej. Organizowanie imprez krajoznawczo-turystycznych. Prowadzenie tras typowych dla obozów wędrownych. Organizowanie szkolnych kół pism oraz pozyskiwanie nowych członków ptsm. Kształcenie i doskonalenie kadr schronisk młodzieżowych oraz nauczycieli. Szkolenie młodzieży z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Oddziału Ptsm Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych osób umocowanych przez zarząd oddziału i jego członków.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY