Nazwa pełna

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000417604

NIP

8883115816

REGON

341266700

Adres siedziby

Wieniecka 39, 87-800 Włocławek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 kwietnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

19,1 mln zł

Kapitał wpłacony

19,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem; Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • PRAWO GŁOSU - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

10 mln zł

2021 r.

12,1 mln zł

2020 r.

8,9 mln zł

2019 r.

16,8 mln zł

2018 r.

12,1 mln zł

2017 r.

11,4 mln zł

2016 r.

11,7 mln zł

2015 r.

12,5 mln zł

2014 r.

14,2 mln zł

2013 r.

14,1 mln zł

2012 r.

10,2 mln zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10,2 mln zł 14,1 mln zł 14,2 mln zł 12,5 mln zł 11,7 mln zł 11,4 mln zł 12,1 mln zł 16,8 mln zł 8,9 mln zł 12,1 mln zł 10 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.KPTS.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012