Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

4 marca 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Prawomocne postanowienie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie xii wydz. Gospodarczy krs, 17. 12. 2020 r. , sygn. Akt wa xii ns rej krs 16474/20/690