Nazwa pełna

THE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000416349

NIP

5252530154

REGON

146075832

Data rejestracji

30 marca 2012 r.

Data ostatniej zmiany

20 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność detektywistyczna I ochroniarska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Każdy członek zarządu może składać oświadczenia w imieniu spółki samodzielnie

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy
 • 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012