Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 14 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO SIECI NEURONOWYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000041573

NIP

9490077491

REGON

150144820

Data rejestracji

7 września 2001 r.

Adres siedziby

Armii Krajowej 36, 42-200 Częstochowa, Polska

Cel działania

Integracja środowiska zajmującego się badaniem i wykorzystaniem sieci neuronowych. Wspieranie badań w dziedzinie sieci neuronowych. Promocja zastosowań sieci neuronowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych towarzystwa wymagane są dwa podpisy : prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
  • Od 7 września 2001 r.

    Od 7 września 2001 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 704 SAD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE;WYDZIAŁ I CYWILNY