Nazwa pełna

BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000415431

NIP

8711769897

REGON

122540064

Adres siedziby

62, Wielopole, 33-210 Olesno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 marca 2012 r.

Kapitał zakładowy

4,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: każdy członek zarządu jednoosobowo, przy zobowiązaniach nie przekraczających 50. 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dwuosobowo tj. Dwóch członków zarządu, jeden członek zarządu wraz z prokurentem przy zobowiązaniach przekraczających 50. 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja spółki jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

637,3 tys. zł

2022 r.

230 tys. zł

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

754,1 tys. zł

2019 r.

3,6 tys. zł

2018 r.

43,1 tys. zł

2015 r.

10,3 tys. zł

2014 r.

4,9 mln zł

2013 r.

17,7 tys. zł

2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
17,7 tys. zł 4,9 mln zł 10,3 tys. zł 43,1 tys. zł 3,6 tys. zł 754,1 tys. zł 1,1 mln zł 230 tys. zł 637,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

13.07.2015