Nazwa pełna

WĘGLOKOKS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000041516

NIP

6342345716

REGON

276624896

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

119 mln zł

Zatrudnienie

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

30. 06. 2009r. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników , zawarta w akcie notarialnym z 30. 06. 2009r. Sporządzonym przez notariusza łukasza roztoczyńskiego prowadzącego kancelarię notarialną w katowicach przy ul. Mariackiej 37/2, rep. A 4978/2009- spółka uległa rozwiązaniu w dniu 01. 07. 2009r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

30 października 2001 r.

DDI-58/2001

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  119 mln zł

  Liczba udziałów

  1190279

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 41 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 5 października 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

7,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 16835 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000