INF

Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 27.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.05.2017

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 04.05.2017

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 04.05.2017

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 04.05.2017

  Od 13. 03. 2012 do 31. 12. 2012

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 13. 03. 2012 do 31. 12. 2012

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 13. 03. 2012 do 31. 12. 2012

Wartość udziałów objętych za aport
 • 9 800,00 ZŁ