Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

13,3 mln zł

2019 r.

692,2 tys. zł

2018 r.

3,1 mln zł

2017 r.

3,1 mln zł

2016 r.

1,8 mln zł

2016
2017
2018
2019
2020
1,8 mln zł 3,1 mln zł 3,1 mln zł 692,2 tys. zł 13,3 mln zł