Nazwa pełna

HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000414011

NIP

7811877404

REGON

302064450

Adres siedziby

Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 marca 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

51 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółka jest reprezentowana samodzielnie przez jednego członka zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. Prezes zarządu reprezentuje spółkę zawsze samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇩🇪

  Rezydencja

  🇩🇪

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  51 mln zł

  Liczba udziałów

  101996

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • Od 20 marca 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWOJGA PROKURENTÓW LUB PROKURENTA Z CZŁNOKIEM ZARZĄDU.

 • Od 13 lutego 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 15 kwietnia 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 15 kwietnia 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

13,3 mln zł

2019 r.

692,2 tys. zł

2018 r.

3,1 mln zł

2017 r.

3,1 mln zł

2016 r.

1,8 mln zł

2016
2017
2018
2019
2020
1,8 mln zł 3,1 mln zł 3,1 mln zł 692,2 tys. zł 13,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012