Nazwa pełna

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W ŁODZI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000413754

NIP

7251851437

REGON

101527500

Data rejestracji

15 marca 2012 r.

Data ostatniej zmiany

24 maja 2019 r.

Adres siedziby

Wigury 12A, 90-301 Łódź, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest podejmowanie działań I realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków I krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony I opieki nad zabytkami.

Zarząd Oddziału Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych I organizacyjnych dotyczących oddziału są podpisywane przez prezesa I sekretarza lub w ich zastępstwie przez dwóch członków zarządu oddziału. W sprawach majątkowych oddziału wymagane są podpisy prezesa I skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków zarządu oddziału upoważnionych do tego uchwałą zarządu oddziału.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Oddziałowa Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY