Nazwa pełna

COGITO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000412330

NIP

7792404253

REGON

302057779

Data rejestracji

28 lutego 2012 r.

Data ostatniej zmiany

27 grudnia 2018 r.

Adres siedziby

Słoneczna 20, 60-286 Poznań, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

18. 07. 2018 r. , uchwała nr 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki cogito lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 lipca 2018 r. O rozwiązaniu spółki I przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego stwierdzona protokołem nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki cogito lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 lipca 2018 r. Sporządzonym przez notariusza krzysztofa dynowskiego, rep. A nr 1672/2018.

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja komputerów I urządzeń peryferyjnych

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej I komunikacyjnej

 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

Wspólnicy
 • Od 28 lutego 2012 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 kwietnia 2017 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012