Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 24 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

UTC TOUR OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000412290

NIP

6792843325

REGON

120034078

Data rejestracji

24 lutego 2012 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Świętego Filipa 23 / 3, 31-150 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

71.4 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność organizatorów turystyki

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność pośredników turystycznych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reperezentacji spółki w sprawach niemajątkowych lub majątkowych o wartości nie przekraczającej 50. 000,00 zł uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu, zaś w sprawach majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 50. 000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta - § 25 pkt 2 umowy spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 24 lutego 2012 r.

  Wartość udziałów

  11.4 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 90 udziałów o wartosci łącznej 6424,20 (sł.sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2012 r.

  Wartość udziałów

  5.7 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2012 r.

  90 udziałów o wartosci łącznej 6424,20 (sł.sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2012 r.

  Wartość udziałów

  5.7 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2012 r.

  90 udziałów o wartosci łącznej 6424,20 (sł.sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2012 r.

  Wartość udziałów

  11.4 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2012 r.

  Wartość udziałów

  11.4 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 lutego 2012 r.

  90 udziałów o wartosci łącznej 6424,20 (sł.sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.UTC.PL

Adres e-mail

UTC@UTC.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012