Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŁUKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000041089

NIP

8250003216

REGON

000616385

Adres siedziby

Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

5,9 mln zł

Kapitał wpłacony

5,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu albo prokurent.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,2 mln zł

2022 r.

6,9 mln zł

2021 r.

6,3 mln zł

2020 r.

5,1 mln zł

2019 r.

4,1 mln zł

2018 r.

4 mln zł

2017 r.

4 mln zł

2016 r.

4,1 mln zł

2015 r.

4 mln zł

2014 r.

3,9 mln zł

2013 r.

3,7 mln zł

2012 r.

3,3 mln zł

2011 r.

2,2 mln zł

2010 r.

117 tys. zł

2008 r.

14,8 tys. zł

2007 r.

112 tys. zł

2006 r.

52,8 tys. zł

2005 r.

29,7 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
29,7 tys. zł 52,8 tys. zł 112 tys. zł 14,8 tys. zł 117 tys. zł 2,2 mln zł 3,3 mln zł 3,7 mln zł 3,9 mln zł 4 mln zł 4,1 mln zł 4 mln zł 4 mln zł 4,1 mln zł 5,1 mln zł 6,3 mln zł 6,9 mln zł 8,2 mln zł
Inne dane

Adres www

PKS.LUKOW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1229 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W ŁUKOWIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000