Nazwa pełna

FUNDACJA REHASPORT CLINIC

KRS

0000410877

NIP

7792403986

REGON

302039184

Adres siedziby

Górecka 30, 60-201 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 lutego 2012 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają każdy członek zarządu fundacji samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1. Celem fundacji jest: a) prowadzenie działalności charytatywnej, b) niesienie pomocy osobom chorym, c) prowadzenie projektów badawczych i badań naukowych, d) ustanawianie stypendiów naukowych i sportowych, e) wspomaganie edukacji w opiece zdrowotnej.

Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

70,8 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013