Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 31 lipca 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

31 lipca 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Sąd rejonowy lublin-wschód w lublinie z siedzibą w świdniku sygn. Akt lu vi ns rej krs 981/19/906, 31. 07. 2019