Dane aktualne

Nazwa pełna

KANCELARIA USŁUG FINANSOWYCH MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lutego 2012 r.

KRS

0000410583

NIP

7123269884

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Długa 5 / 20, 20-346 Lublin, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Działalność holdingów finansowych

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność prawnicza

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych I pozostałych instalacji budowlanych

 • Rozbiórka I przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 • Pozostały transport lądowy pasażerski

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

 • Działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W wypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »